About Us

Calon Cariad lingerie shop is located in the heart of Aberaeron in the west of Ceredigion. A pretty Georgian harbour town, it boasts many independent shops and boutiques. Since 2012 Calon Cariad has forged an excellent reputation for offering a huge range of lingerie, swimwear, nightwear, shapewear, hosiery and more.

With something for everyone, young and old, we have been assisting our customers from all over the country find quality garments at an affordable price. Super-friendly customer service coupled with expert knowledge has transformed a small shop into a much sought after invaluable resource for women, men and children alike.

Our product focus has always been ladies lingerie. With cup sizes from AA to JJ and back sizes from a 28 to 48, we aim to have the perfect product to suit all shapes and sizes of women. With two dressing rooms, there’s always plenty of time to try products on and get expert advice to help you get the most out of your purchases. We have a wide range of speciality bras including mastectomy, maternity, nursing, sports, front fastening and teens. We also have an extensive range of brands, styles and sizes of swimwear, both online and in our physical shop. This includes matching Kaftans, sarongs and dresses.

With the 2020/1 Covid pandemic still in full swing, Calon Cariad has followed Government guidelines at all times. We have clearly marked instructions for our customers to follow; these include a one way system around the shop, hand sanitising products to use and screens to help give confidence to all that visit our premises.

Out of hours appointments can be made at any time by calling us and making a booking.

Thank you for supporting us during this difficult period and we hope to see you soon.

Lleolir Calon Cariad yng nghalon tref Aberaeron ger Gorllewin Ceredigion. Ymffrostia’r dref harbwr Georgaidd prydferth nifer o siopau annibynnol. Ers 2012, sylfaenwyd calon cariad enw da am gynnig detholiad helaeth o ddillad isaf, dillad nofio, dillad nos, dillad siâp, hosanau a mwy.

Gyda rhywbeth i bawb, ifanc a hen, cynorthwywn ein cwsmeriaid dros y wlad i ddarganfod dillad isaf o ansawdd da am bris fforddiadwy. Gwasanaeth cwsmeriaid cyfeillgar ynghyd a dealltwriaeth arbenigol sydd wedi trawsnewid siop fach i adnodd gyda galw mawr amdano ar gyfer menywod, dynion a phlant.

Canolbwyntiwn ein cynnyrch eisoes ar ddillad isaf menywod. Gyda meintiau cwpan o AA i JJ a meintiau cefn o  28 i 48, ein nod i stocio’r cynnyrch delfrydol i deilwra pob siâp a maint o fenywod. Gyda dwy stafell newid, mae yna ddigon o amser er mwyn trio cynhyrchion ymlaen a derbyn cyngor arbenigol er mwyn cael y mwyaf mas o’ch cynnyrch. Mae gennym ddetholiad eang o fras arbenigol gan gynnwys masectomi, mamolaeth, nyrsio, chwaraeon, cau blaen ac arddegau. Yn ogystal, mae gennym ystod eang o frandiau, arddulliad, a meintiau o ddillad nofio ar y gwefan ac yn y siop. Gan gynnwys, Kaftans, sarongs a ffrogiau.

Gyda chyfyngiadau cyfredol y pandemig dal ymlaen, dilynai Calon Cariad cyfyngiadau llywodraeth ar bob adeg. Gosodwn gyfarwyddiadau ar gyfer ein cwsmeriaid i ddilyn ; ceir rhain cynnwys system un ffordd, safleoedd diheintio i ddefnyddio a sgriniau i gynnig hyder i bob person sydd yn ymweld â’n safle.

Apwyntiadau mas o oriau ar gael ar unrhyw adeg, gall archebu apwyntiad trwy alw’r rhif ffôn isod. Diolch am gefnogi ni trwy’r adeg anodd hwn, mawr obeithiwn welwn ni chi cyn bo hir.